• Phim Thợ Săn Xác Sống
    Zombie Hunter
    Thợ Săn Xác Sống – Zombie Hunter Zombie Hunter được thiết lập trong một Zombie đất hoang hậu khải huyền do đường bí ẩn ma túy “NATAS”. Chúng tôi theo một người đàn ông không còn gì khác hơn một nhịp lên Camaro và một thân cây đầy đủ súng và rượu. Ông chạy xuống ăn thịt, săn bắn thể thao và mua lại, trong khi cũng đang chạy từ quá khứ của mình. Từ khóa tìm kiếmtho san xac songPHIM THO SAN XAC SONG PHU DExem phim thợ săn xác sống
    2013
    0